Sidhuvudbild

Välkommen

Vendestigens Skola har elever i år F-6. Vi arbetar med barnen utifrån deras egna förutsättningar gentemot uppsatta mål. Vi satsar på matematik, svenska och engelska samt rörelse varje dag. Eleverna har god tillgång till digitala hjälpmedel.

Hälsa, sunt leverne och en god miljö är ledord i vardagen. Vi arbetar ämnesvist men ämnesintegrerar också i projektform. Vi har tydliga syften och mål i alla ämnen, uppdrag och fritidsverksamhet. Lärande skall vara lustfyllt och vi låter barnens nyfikenhet och drivkrafter bidra till hur skoldagen skall se ut. Vendestigen har mycket goda formella och kvalitativa resultat.

​Vendestigens Förskola har barn i åldrarna 1-5 år. Vi har en storbarnsgrupp och en småbarnsgrupp. Vi arbetar med lärande och i olika projekt. Fri lek är av stor vikt i verksamheten och att ta del av sin omgivning. ​Barnen utmanas och får pröva nytt, bygga, leka och lära sig att samarbeta och ta hand om varandra.

Kvalitetsundersökning 2018

Mycket goda resultat även i årets kvalitetsundersökning se Aktuellt

Miranda.jpg

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in