Sidhuvudbild

Välkommen till Vendestigen

5.jpg

Vendestigen är en liten skola från förskola till och med år 6. Vi arbetar med barnen utifrån deras egna förutsättningar gentemot uppsatta mål. Vi fortsätter att satsa på läs/läsförståelse och matematik i alla åldrar under 2016-2017.

Hälsa, sunt leverne och en god miljö är ledord i vardagen. Vi integrerar musik och rytmik i verksamheten och arbetar med tydliga syften och mål i alla ämnen. Lärande skall vara lustfyllt och vi låter barnens nyfikenhet och drivkrafter bidra till hur skoldagen skall se ut. Givetvis arbetar vi efter de kriterier som skolverket satt upp för den svenska skolan. Vendestigen har mycket goda formella och kvalitativa resultat.

Skolstart

På grund av utökade lokaler så har vi några lediga platser i förskolan och skolan.
Boka personligt besök på 08-755 23 93

Miranda.jpg

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in